人像攝影作品

人像攝影作品

人像攝影作品

[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-0009.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-904.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-0008.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-141.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-318_0.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-318.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-317.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-315.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-314.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-0103.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-0101.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-0102.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-099.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-095_0.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-096.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-095.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-094.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-092.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-089.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_tk-090.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_zssy-018.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_zssy-09.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_zssy-037.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_zssy-04.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_zssy-020.jpg]
[img src=http://www.kjgift.com.tw/wtk/wp-content/flagallery/14-12-24_01-38-43/thumbs/thumbs_zssy-026.jpg]

 SL 開啟 / 關閉 幻燈片播放   FS 全螢幕模式觀賞

訪客留言

請在下方空白框輸入答案,再按下送出迴響按鈕。 請重新載入驗證碼。

禮品&贈品批發網-海彥禮品贈品批發公司

王道寬 攝影天地

王道寬攝影天地

縮時攝影 – 台北信義新天地

縮時攝影 – 台北信義新天地

縮時攝影 – 國道中港交流道

國道中港交流道

縮時攝影 – 台中國家歌劇院

縮時攝影 – 台中國家歌劇院

縮時攝影–台中望高寮

縮時攝影 – 台中望高寮 (手機拍攝)

熊貓吃大餐

熊貓吃大餐

訂閱網站文章

輸入你的電子郵位址訂閱網站新文章及接收通知。